Het lidmaatschapsgeld bedraagt per 1 januari  € 25,00 per kalenderjaar. Voor aanmeldingen na 30 juni geldt een bedrag van € 12,50 tot het einde van het kalenderjaar. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Maar geldt behalve voor het lid zelf ook voor directe familieleden die op hetzelfde adres wonen. Mocht je interesse hebben en lid willen worden, dan kan je je nu of tijdens een workshop opgeven. Je kan ook contact opnemen via het adres zoals vermeld in het briefhoofd.